Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

NHỚ NGƯỜI ĐI XA

Nhạc: Châu Nhật Tiến
Thơ: Dr. Châu Nhật Tân


Trình bày: Anh Dũng
Mưa rơi, giọt mưa rơi.
“Lệ Trời”, giăng ngập lối.
Mưa rơi, giọt chảy dài,
Trời buồn, sao Trời mưa?Mưa về, con nhớ ba
Gió về, cây xao động
Lầm lủi bước giữa trời
Giọt buồn, rơi ướt vaiRồi mùa mưa qua đi
Lệ Trời không rơi nữa
Con vẫn bước giữa trời
Chỉ mình, lệ con rơiĐường dài, con nhớ ba
Lấy hình mình làm bóng
Nhìn mình để nhớ người
Ba thương đời như ta.Ba con mang niềm vui
Cho muôn người muôn kiếp
Ba con mang tình mình
Thành hạnh phúc muôn nơiNay con mang niềm vui
Cho đời vui mãi mãi
Để tìm thấy nơi mình
Đây bóng hình Cha yêu!
Nhớ ngày ba lìa thế
28 tháng 12 năm 1999
Châu Nhật Tân

Back

 

 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong