Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact


 

TA ĐƯA EM VỀ
Nhạc và lời: Dr. Châu Nhật Tân
Trình bày: Duy Quang

Lời nhạc:
Ta đưa em về, dù đường xa chân mỏi.
Ta đưa em về, dù nhà ta quá xa
Ta đưa em về, mặc ai bước ngược xuôi,
Dù cây chẳng đầy hoa,
Dù ta đã rời xa.

Ta đưa em về, dù trời mưa hay nắng
Ta đưa em về, dù trần gian đổi thay
Ta đưa em về, thời gian mãi dần qua,
Dù ta đã tàn hơi
Dù duyên đã lìa xa.

Điệp khúc:
Con sông vô tình
Hàng cây nghiêng ngã
Bước chân phù du
Khuất lấp đời nhau
Ta dắt em đi
Ta dắt em đi

Ta đưa em về, dù trời mưa hay nắng
Ta đưa em về, dù trần gian khó thay
Ta đưa em về, dù nắng tắc chiều nay
Bên câu kinh nguyện...
... Hồn ta đưa em về ...


Sáng tác ngày 10 tháng 12 năm 2001
Nhân dịp ngày Vía Đức Pháp Chủ

Ghi chú: Tiến Sĩ Châu Nhật Tân tức là Đức Thầy Từ Minh Đạt

Đức Pháp Chủ tức Ông Châu Văn Thấc

 

 

 

Back

 

 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong