Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   ContactCHỜ NGƯỜI

Nhạc: Duy Quang
Thơ: Dr. Châu Nhật Tân
Trình bày: Tuấn Ngọc


Người bước xa đi, có về không ?
Cắm sào tôi đợi khách sang sông
Mặc gió, mưa gào, tôi vẫn đấy
Vẫn cố tìm nhau chốn bềnh bồng.

Bềnh bồng chốn ấy phủ đầy sương
Tôi chờ, tôi ngóng dạ vương vương
Đợi người, tôi đợi từ muôn kiếp
Tìm nhau, tôi kiếm mọi nẻo đường

Đường về nơi cũ hãy còn xa
Kíp bước chân vang hướng về nhà
Người hỡi cùng ta mà trở lại
Bụi trần mờ mịt sẽ dần qua.

27 tháng 5 năm 1999

Ghi chú: Dr Châu Nhật Tân tức Đức Thầy Từ Minh Đạt

Back

 

 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong