Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

List of Photo Albums

Category
Title
Date
Location
Activity VOVIOLOGY Youth Organization
1998
USA

Activity

 

 

Đức Thầy viếng thăm thầy Từ Tâm Anh, Đại Diện VVQN Âu Châu tại BV Marie Mercier, TpNoyant Pháp Quốc

Grand Teacher visits teacher Tu Tam Anh, a Voviology representative at BV Marie Mecier in Noyant, France.
13-2-2005
France
Activity

Đức Thầy viếng Viện Bảo Tàng Valenciennes

Grand Teacher visits Valencienne Musuem

5-2005
France
Activity Nhóm Pháp Tượng
4-2006
Vietnam
Activity Khánh Đản 2006 tại Quận 8 TpHCM VN
Venerable Master Memorial Birth in district 8 of Ho Chi Minh City
2006
Vietnam
Activity Viếng thăm Đại Học Escip 20-11-2008
20/11/2008
France
Activity Ðại Hùng Linh Ðiện, ngày 28 tháng 7 nãm 2009
28/07/2009
USA
Activity Đại Hùng Linh Điện, ngày 17 tháng 9 năm 2009
17/9/2009
USA
Activity Ðại Hùng Linh Ðiện, ngày 5 tháng 10 nãm 2009
5/10/2009
USA
Activity Road Project During Venerable Master's Birthday Season 2010 (Part 1-4)
2010
USA
Activity Road Project During Venerable Master's Birthday Season 2010 (Part 5-7)
2010
USA
Activity Road Project During Venerable Master's Birthday Season 2010 (Part 8-10)
2010
USA
Activity Phóng sự bằng hình trong mùa vía Đức Ngày 2010 bài số 1
01/2010
France
Activity Phóng sự bằng hình trong mùa vía Đức Ngày 2010 bài số 2
01/2010
France
Activity Sinh hoat ngày 25 tháng 3 năm 2010
25-3-2010
USA
Activity Thắng Cảnh Đạo Viện 1/2
5-2010
USA
Activity Thắng Cảnh Đạo Viện 2/2
5-2010
USA
Activity Academy House Project
5-2010
USA
Activity Voviology 5th International Convention Season Part 1
5-2010
USA
Activity Voviology 5th International Convention Season Part 2
7-2010
USA
Activity Voviology 5th International Convention Season Part 3
7-2010
USA
Activity Voviology 5th International Convention Season Part 4
8-2010
USA
Activity Sinh hoat ngày 25 tháng 3 năm 2010
25-3-2010
USA
Activity Nhà Rường Part 1
10-8-2010
USA
Activity Sinh Nhật Đức Thầy 03-09-2010
03-9-2010
USA
Activity Ðại Hùng Linh Ðiện, ngày 25 tháng 9 nãm 2010
25/9/2010
USA
Activity Trip thỉnh về Huyền Quang
09-2010
USA
Activity

Đại Hùng Linh Điện, Thư ngày 18 tháng 10 năm 2010

18-10-2010
USA
Activity Đại Hùng Linh Điện, Thư ngày 2 tháng 11 năm 2010
02-11-2010
USA
Activity GOD and Jade
03-11-2010
USA
Activity Đại Hùng Linh Điện, Thư ngày 6 tháng 12 năm 2010
06-12-2010
USA
Activity

Đại Hùng Linh Điện, ngày 4 tháng 1 năm 2011

04-01-2011
USA
Activity

Đại Hùng Linh Điện, ngày 10 tháng 1 năm 2011 
Topic: Hàng hóa và bản tánh.

10/01/2011
USA
Activity

Đại Hùng Linh Điện, ngày 2 tháng 2 năm 2011
Topic: CON ĐƯỜNG NGỌC

02/02/2011
USA
Activity

Đại Hùng Linh Điện, ngày 25 tháng 2 năm 2011

25/02/2011
USA
Activity

Đại Hùng Linh Điện, ngày 9 tháng 3 năm 2011

09/03/2011
USA
Activity

Bách Việt Long Tiên , ngày 12 tháng 5 năm 2011

12/05/2011
USA
Activity

Đại Hùng Linh Điện, ngày 23 tháng 5 năm 2011
Topic: Mỹ Thuật bài 1

23/5/2011
USA
Activity Học Viện, ngày 27 tháng 7 năm 2011
27/07/2011
USA
Activity Học Viện, ngày 10 tháng 8 năm 2011
10/08/2011
USA
Activity Đạo Viện, ngày 1 tháng 8 năm 2011
01/08/2011
USA
Activity Rằm tháng 7, ngày 14 tháng 8 năm 2011
14/08/2011
USA
Activity Đại Hùng Linh Điện, Sinh Nhật Thầy 3 tháng 9 năm 2011
03/09/2011
USA

Activity

Đại Hùng Linh Điện, ngày 4 tháng 9 năm 2011
04/09/2011
USA
Activity Đại Hùng Linh Điện, ngày 5 tháng 9 năm 2011
05/09/2011
USA
Activity Đại Hùng Linh Điện, ngày 12 tháng 9 năm 2011
12/09/2011
USA
Activity Đại Hùng Linh Điện, ngày 16 tháng 9 năm 2011
16/09/2011
USA
       
 

 

   
 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong