Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact


Tôn Giáo

Author
Title
Description /
Comment
Date Published
T.S. Châu Nhật Tân Định mệnh cũng trở thành vô thường Bài tường trình viết về sự ra đi của Đức Ngài. 1995
T.S. Châu Nhật Tân Đức Ngài đã dạy tôi qua hình ảnh của thầy Thượng Đạt Hạ Trung Trích Tạp Chí Quy Nguyên số 30 10/5/1996
Đức Thầy Từ Minh Đạt Phật học qua Tâm Pháp
Kỷ niệm với cụ Nghiêm Xuân Hồng
Trích "Bút Ký Trên đường hành Đạo T.1" 2000
Đức Thầy Từ Minh Đạt Đức Thầy Từ Minh Đạt hóa độ Năm Ông Phái thần quyền 2000

 

 

 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong