Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

Đức Thầy Từ Minh Đạt

Thế danh: Châu Nhật Tân, sinh ngày 03 tháng 09 năm 1964 tại Saigon, Việt Nam, là con thứ Tư của Đức Ngài Pháp Chủ.

Vốn có nhiều năng khiếu đặc biệt, từ thuở nhỏ, Đức Thầy lại được gia đình, xã hội un đúc và đào tạo, tài năng tiềm ẩn sớm bộc phát như: Y, Lý, Số, Binh Pháp, Hàng Hải đều rất am tường.

Từ năm 20 - năm 21 tuổi (1985-1986), Đức Thầy thật sự vào đời ở hải ngoại:

Tại Indonésia, Đức Thầy được tuyển dụng làm thông dịch viên cho Cơ Quan Cao Ủy Liên Hiệp Quốc cùng Phái đoàn Y Tế Quốc Tế, Giáo viên dạy các lớp nghệ thuật tìm kiếm việc làm cho Trung Tâm dạy nghề World Relief, Giáo viên Hóa Học và Soạn Thảo Chương Trình Hóa Học Cho Trung Tâm Giáo Dục Phổ Thông của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc tại Indonésia.

Cùng thời gian nầy, Đức Thầy trực tiếp chữa trị cho đồng bào Việt tại các bệnh viện thuộc Trại Tạm Cư bằng Đông Y, Châm Cứu và Pháp Hộ Bệnh của Pháp Vô Vi Quy Nguyên.

  Tại Hoa Kỳ, Đức Thầy thành đạt trên đường học vấn:

-       Tốt nghiệp Kỹ Sư Điện Tử (Electrical Engineering) 1992

-       Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa Đông Phương (Oriental Medical Doctor) 1993

-       Tốt nghiệp Tiến Sĩ Lãnh Đạo Quốc Tế về Giáo Dục (International Leadership and Education)  2005

  Ngoài ra Đức Thầy còn tốt nghiệp các bộ môn về Địa ốc, Kiến Trúc, Thầu xây dựng,...

Thời gian theo học, Đức Thầy được giải thưởng về bộ môn Toán của Trường Đại Học Los Angeles Pierce College 1987, cũng trong năm nầy, Đức Thầy thành lập các tổ hợp nhỏ sản xuất các linh kiện điện tử.

  Năm 24 tuổi (1988), Đức Thầy được nhiều nhà Tài Phiệt, một số Tổng Thống, Thủ Tướng... đến nhận sự chỉ lối của Đức Thầy về các mặt: Lý số, chọn lựa nhân sự và tổ chức.

Năm 25 tuổi, Đức Thầy được đề nghị giải thưởng của Quốc Hội Hoa Kỳ “The most successful Refugee” và giải thưởng của “Refugee Employment Training Project” về công lao vận động với Chính Phủ tiếp nhận người tỵ nạn trên thế giới vào Hoa Kỳ nhưng Đức Thầy đã không nhận giải thưởng nầy. Trong thời gian nầy, Thống Đốc Tiểu bang California, các Thượng Nghị sĩ, Dân biểu, các Bộ Trưởng Chính Phủ có mời Đức Thầy tiếp kiến... nhưng Đức Thầy đã không hội kiến.

  Về phần Đạo:

Năm 22 tuổi (1986), Đức Thầy tìm liên lạc với các pháp hữu Vô Vi Quy Nguyên tại hải ngoại với mưu cầu là kết hợp tất cả thành một khối để phát triển Pháp Đạo. Đức Thầy là người đầu tiên chính thức truyền bá Pháp Đạo ra thế giới.

Năm Đức Thầy được 30 tuổi (1994) cũng là năm Đức Ngài Pháp Chủ hồi vị, Đức Thầy Từ Minh Đạt được chọn là Hậu Thân của Đức Ngài, kế vị hoằng dương Pháp Vô Vi Quy Nguyên.

Ngoài tạp chí Quy Nguyên do Đức Thầy dẫn dắt, Đức Thầy còn biên soạn, sáng tác mấy trăm đầu sách đã xuất bản, sẽ xuất bản, các bài hát cho Pháp Đạo,...

Từng bước Đức Thầy kiện toàn tổ chức của Pháp Đạo gồm các Ban, Ngành, Khối, Phòng hoạt động chuyên môn đạt hiệu quả cao nhất. Thiết lập ra nền tảng căn bản cho Đạo Pháp như:

-       Thực hiện Pháp Nghi (Voviology Constitution) 2001-2004.

-       Thực hiện 2 bộ Luật Đạo làm nền tảng luật pháp của Đạo:

1.     Bộ Luật Hành Đạo.

2.     Bộ Luật Tu Đạo  

-       Xây dựng 2 hệ thống đồng hành: Hệ thống hành chánh và hệ thống hành đạo.

-       Thành lập Đại Hùng Linh Điện là cơ quan điều hành các hoạt động Pháp Đạo.

-       Thành lập Đạo Viện là trung tâm truyền bá Pháp Đạo trên toàn thế giới.

-       Thành lập Học Viện VVQN là cơ quan đào tạo các nhân tài cho Pháp Đạo VVQN.

-       Thành lập Bảo Tàng Văn Hóa và Tôn Giáo Thế Giới để chứng minh cho thế giới VVQN là điểm chung của các văn hóa, tôn giáo và tư tưởng trên thế giới. Là chìa khóa góp phần cho việc duy trì hòa bình và giải tỏa các mâu thuẫn về Tôn Giáo trên thế giới.

Ngoài ra Đức Thầy đã thực hiện và viết hàng trăm mặt sách về các mặt: Khảo cứu, tự điển, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, triết lý, nghệ thuật, âm nhạc...

Tính cho đến năm 2006, Đức Thầy đã sáng tác trên 40 nhạc phẩm, trong đó hơn phân nửa đã được phát hành với sự trình diễn của những ca sĩ nổi tiếng nhất của Việt Nam trong và ngoài nước. Những nhạc phẩm của Thầy đã được các nhạc sĩ và đại đồng quần chúng đánh giá cao về dòng nhạc và nhất là tính đạo đức, triết lý cao. Có thể nói dòng nhạc của Thầy sáng tác là một cuộc cách mạng mới trong âm nhạc về ngôn từ. Vì ai cũng có thể nghe và cảm nhận được từ cách riêng của mỗi người. Nhạc viết cho Đạo mà không hề có 1 ngôn ngữ nói về đạo nhưng người ta sẽ thấy đạo, tinh thần trong ý tưởng riêng của người tìm đạo. Nhạc viết cho Đời, và người đời sẽ thấy được một chân trời mở, tháo gỡ bế tắc của cuộc sống đời và tư tưởng đời.

Là truyền nhân của Đức Ngài Pháp Chủ, Đức Thầy Từ Minh Đạt có đầy đủ Sắc Lệnh, Pháp Lệnh, được trao “Bảo Pháp” vô giá của Đức Ngài.

Bằng quyền năng, Đức Thầy đã chữa khỏi nhiều bệnh nan y, biết rõ tiền căn, tiền kiếp, tuổi thọ của chúng sanh, cụ thể các đệ tử Từ Tôn, từ đây Đức Thầy dẫn độ, gỡ dần “điểm kẹt” nơi tâm thức sâu kín mới kiên định tín tâm, vững bước tiến tu.

Mặt vô vi: Đức Thầy cứu độ, dẫn độ nhiều phần lực được tiếp tục tu học để tiến hóa.

Mặt hữu vi: Đức Thầy cứu sống nhiều người, hóa độ nhiều chúng sanh trên con đường tu học, hướng dẫn nhiều bậc lãnh đạo xã hội cũng như tôn giáo để góp phần làm thế giới ngày một tốt đẹp hơn, đạo đức hơn, đồng thời Đức Thầy đã soạn thảo nhiều tài liệu quan trọng cho Pháp Đạo cũng như cho con người trong xã hội, xây dựng nhiều cơ sở vật chất cũng như phương tiện để hoằng độ và cứu độ quần sanh.  

Công việc của Đức Thầy Từ Minh Đạt vẫn còn đang tiếp diễn.

Xem một số chi tiết hình ảnh:

  1. Từ Thiện – Charity.
  2. Giáo dục – Education.
  3. Hộ bệnh – Healing.
  4. Thiền – Meditation.
  5. Cuộc sống – Living
  6. Hoạt động của Đức Thầy với Vô Vi Quy Nguyên.
 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong