Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

GIÁO DỤC – EDUCATION:

Đối với Đức Thầy, giáo dục là mối quan tâm hàng đầu. Vì giáo dục đầy đủ, từ kiến thức đến ý niệm cuộc sống đạo đức thì con người vào những thế hệ kế sẽ hạn chế gặp phải những khổ ải có được do thiếu kiến thức và đạo đức sống: Chiến tranh, kinh tế, tệ nạn xã hội,... Là một nhà lãnh đạo tôn giáo nhưng Đức Thầy luôn đặt ý niệm giáo dục về đạo đức con người trước ý niệm dạy dỗ giáo lý và hành thiền.

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology
Image 8: Hình ảnh trong lớp học tại 1 trung tâm của Vô Vi Quy Nguyên thuộc thành phố Anaheim – California.

 

Click to read
Image 9: Thư của Học Khu Los Angeles California ngày 20 tháng 11 năm 1989, cảm tạ Đức Thầy Từ Minh Đạt (T.S. Châu Nhật Tân) trong việc vận động chính phủ tăng ngân sách cho học khu.

 

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology
Image 14: Đức Thầy sống cùng con người và hòa đồng cùng xã hội, từng những buổi hướng dẫn của Đức Thầy thường được tổ chức tại các ngôi gia. Các bài giảng về con người đạo đức, gia đình đạo đức, xã hội đạo đức và chỉ ra điểm chung của thế giới về: Tư tưởng, tôn giáo,...đã được đông đảo sắc dân trên thế giới lắng nghe và tiếp thu.
Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology
Image 15

 

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology
Image 12

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology
Image 13

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology
Image 14: Đức Thầy sống cùng con người và hòa đồng cùng xã hội, từng những buổi hướng dẫn của Đức Thầy thường được tổ chức tại các ngôi gia. Các bài giảng về con người đạo đức, gia đình đạo đức, xã hội đạo đức và chỉ ra điểm chung của thế giới về: Tư tưởng, tôn giáo,...đã được đông đảo sắc dân trên thế giới lắng nghe và tiếp thu.
Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology
Image 15: Giáo dục thiếu nhi là một vấn đề mà Đức Thầy luôn quan tâm: Một tổ chức giáo dục và sinh hoạt cho em nhỏ: Đoàn Thiếu Nhi Quy Nguyên tại Buena Park, California - 1997.

BACK

 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong