Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact


SINH SỐNG – LIVING:

Đời sống của Đức Thầy rất đa dạng và bình dị. Đức Thầy rất siêng năng làm việc và hầu như không từ nan 1 công việc gì có thể mang lại sự hạnh phúc cho người. Thầy là người con hiếu thảo, là người chồng yêu vợ và là người anh, người em, người bạn rất có nghĩa. Thầy rất thương người, thương vật. Rất chịu khó, bền bỉ, chung thủy và rất can đảm khi đối diện với khó khăn.

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 29: Đức Thầy đang cố vấn về gia đình tại Pháp Quốc – 2004.

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 30: Đức Thầy trong công việc nặng, tại Đạo Viện VVQN – 2007.

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 31: Với chủ trương không nhận đóng góp, dầu là đóng góp cho việc từ thiện, Đức Thầy lập ra tập đoàn tài chánh Chau Investment Corporation để sinh sống, giúp đỡ mọi người và cung ứng cho mọi hoạt động của Đức Thầy và Pháp Đạo.


 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong