Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phẩm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links   Contact

HỘ BỆNH – HEALING:

Hộ Bệnh là một trong những phương tiện của Vô Vi Quy Nguyên được Đức Thầy sử dụng trong hoạt động xã hội nhằm giúp người nghèo không có tiền để vào bệnh viện, gặp bác sĩ chữa trị và những bệnh nhân mà các bệnh viện, bác sĩ đã từ chối hoặc những căn bệnh mà nền Y Khoa không có phương tiện nghiên cứu hoặc chưa giải thích. Pháp Hộ Bệnh Vô Vi Quy Nguyên đã được Đức Thầy truyền trao cho nhiều người. Theo thống kê hiện nay (2008) có khoảng 5000 người trên thế giới đã và đang thực hành pháp Hộ Bệnh của Vô Vi Quy Nguyên.

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 16

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 17

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 18

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 19: Hình ảnh một trung tâm trị liệu miễn phí bằng các bộ môn (Voviology Healing, Accupuncture, Chiropractic, Herbology, Western Medicine, Massage Therapy,... ) được Đức Thầy cho phép thành lập tại thành phố Anaheim, California Hoa Kỳ

Châu Nhật Tân, Chau Nhat Tan, Từ Minh Đạt, Tu Minh Dat, Voviology

Image 20: Đức Thầy đang chữa trị cho một bệnh nhân bị các phần lực nhập – Texas 1996.

 

Back

 
voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links | Contact
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong