Trang Nhà   Tiểu Sử   Chứng Minh   Tác Phấm   Tôn Giáo   Văn Hóa   Âm Nhạc   Photos   Bài Viết   Links

I. TỪ THIỆN – CHARITY:

Các hoạt động từ thiện luôn được Đức Thầy quan tâm. Hơn 20 năm qua, Đức Thầy đã trực tiếp và luôn khuyến khích các đệ tử của mình cùng tham gia các hoạt động từ thiện: Cứu trợ các nạn nhân thiên tai, dân nghèo, cứu trợ và giúp bệnh tại các trại tị nạn trên thế giới, cứu trợ cho những người không nhà tại Hoa Kỳ.... Trực tiếp và yểm trợ các hoạt động giáo dục, xã hội vô vụ lợi. Riêng tại ngôi gia của Đức Thầy trên gần 20 năm qua, Đức Thầy đã nuôi dưỡng cho hơn 200 người vô gia cư và hướng dẫn họ tìm việc làm, xây dựng gia đình đạo đức và giúp hoàn lương cho những ai từng phạm pháp hoặc là thành viên của các băng đảng ngoài xã hội. Ngoài ra, Đức Thầy đã yểm trợ cho các tổ chức thế giới như UNHCR (United Nation High Commissioner) và vận động với chính phủ Hoa Kỳ để giúp đỡ cho người tỵ nạn tại Mỹ.

Image 1 of Charity Event

Image 1: Thầy Từ Long Ngọc tháp tùng cùng Đức Thầy viếng thăm và tặng quà cho người già khuyết tật và các gia đình neo đơn tại tỉnh Đồng Nai – Việt Nam

 

Image 2

Image 2

 

Image 3

Image 3: Đức Thầy tổ chức các buổi tặng quà cho người không nhà tại Los Angeles – 1999.

Image 4

Image 4: Các pháp hữu thuộc nhóm Đạo Từ Thiện Tâm Khai đang thực hiện các hoạt động từ thiện.

 

Image 5

 

Image 6: Thư của nữ dân biểu Maxine Waters, Chủ Tịch Nghị Viện Đảng Dân Chủ trả lời cho Đức Thầy (T.S. Châu Nhật Tân) ngày 10 tháng 7 năm 1990 nhằm trả lời việc vận động của Đức Thầy nhằm vận động chính phủ thông qua dự luật tăng ngân sách và duy trì việc cho người tỵ nạn thế giới tiếp tục vào Hoa Kỳ.

Image 7: Thư của dân biểu Mike Roos, Chủ Tịch Nghị Viện Đảng Dân Chủ trả lời cho Đức Thầy (T.S. Châu Nhật Tân) ngày 10 tháng 7 năm 1990 nhằm trả lời việc vận động của Đức Thầy nhằm vận động chính phủ thông qua dự luật tăng ngân sách và duy trì việc cho người tỵ nạn thế giới tiếp tục vào Hoa Kỳ.

Back

 

 

voviology
Trang Nhà | Tiểu Sử | Chứng Minh | Tác Phấm | Tôn Giáo | Văn Hóa | Âm Nhạc | Photos | Bài Viết | Links
Copyright © 2006 www.voviology.org. All Rights Reserved. Designed by Cynthia Duong